• ul.Marszałkowska 1B
  • 58-200 Dzierżoniów
  • tel. +48 608 724 080